Giày vải

  023/5-1619
023/5-1619
Màu sắc: trắng
Ni số:
  025 – SSC07
025 – SSC07
Màu : In hoa văn
Ni số : 35 – 41II
  7730J
7730J
Màu sắc: trắng
Ni số:
  845 - X11
845 - X11
Màu sắc: đỏ
Ni số: 36-45

  851/3-S27
851/3-S27
Màu sắc: đen
Ni số: đen
  851/3-S29
851/3-S29
Màu : Đen in sọc caro
Ni số :
  855 - 021209
855 - 021209
Màu:Xanh dương
Ni số: 35 - 41
  855 – 021209
855 – 021209
Màu:Off white in bông
Ni số: 35 - 41

  855 – 021209
855 – 021209
Màu : Trắng in Chấm bi Ni số : 35 - 45
  855 – 021209
855 – 021209
Màu : Đen in sọc trắng Ni số : 35 – 46
  855 – 021209
855 – 021209
Màu :Trắng in kẻ sọc
Ni số : 35 - 45
  855 – 4092
855 – 4092
Màu:Off white in bông
Ni số:36 - 41

  855 – SSC 03
855 – SSC 03
Màu sắc: xanh
Ni số:
  855 – SSC 03
855 – SSC 03
Màu:Nâu
Ni số: 35 - 41
  855 – SSC X04
855 – SSC X04
Màu: Hồng
Nisố:35 – 46
  855 – SSC X04
855 – SSC X04
Màu: Hồng in hoa văn
Ni số: 35 – 46

Copyright © 2010 Sashoco