Báo cáo tài chính
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2014 - CTCP GIÀY SÀI GÒN In
Thứ năm, 02 Tháng 4 2015

Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

 Xin xem chi tiết trong file đính kèmBÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2013 - CTCP GIÀY SÀI GÒN In
Thứ bảy, 05 Tháng 4 2014

Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

 

Xin xem chi tiết trong file đính kèmBÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ KIỂM TOÁN In
Thứ ba, 26 Tháng 3 2013
- Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn xin công bố báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
- Công Ty Kiểm Toán :  Công Ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam(AASCS)
                                                                                    Xem chi tiết trong file đính kèm


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN In
Thứ tư, 04 Tháng 4 2012

- Công Ty Cổ Phần giày Sài Gòn xin công bố báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

- Công Ty Kiểm Toán :  Công Ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt ( AASCN )

Xem chi tiết


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN In
Thứ hai, 04 Tháng 4 2011

Công ty cổ phần Giày Sài Gòn xin công bố Báo Cáo Tài Chính năm 2010 đã kiểm toán.

Công ty kiểm toán: Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Xem chi tiết
Copyright © 2010 Sashoco