TIN TỨC CHUNG
Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và CBTT bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. In Email
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và CBTT bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 

Xem chi tiết trong các file đính kèm.Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. In Email
Thứ bảy, 17 Tháng 6 2017

 

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

Xem chi tiết trong file đính kèmCông ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Công văn, thông báo của Cục thuế TP HCM về truy thu tiền thuê đất. In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Công văn, thông báo của Cục thuế TP HCM về truy thu tiền thuê đất.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm:

 

1. Thông báo tiền thuế đất đợt 1 năm 2017

2. Công văn của cục thuế về việc cưỡng chế tiền thuê đất

3. Danh mục tài sản để cưỡng chế tài sản

 

 Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Đối thoại với người lao động về việc thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc. In Email
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Đối thoại với người lao động về việc thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Copyright © 2010 Sashoco