Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
In Email
Thứ hai, 10 Tháng 4 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

Xem chi tiết trong file đính kèm:

 

1. Gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017

2. Sở kế hoạch đầu tư chấp nhận gia hạn đại hội cổ đông

3. Công bố thông tin gia hạn đại hội cổ đông

 
Copyright © 2010 Sashoco