Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Về việc thanh toán tiền trợ cấp mất việc, thôi việc.
In Email
Thứ hai, 17 Tháng 4 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Về việc thanh toán tiền trợ cấp mất việc, thôi việc.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.

 
Copyright © 2010 Sashoco