Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Về việc thanh toán tiền trợ cấp mất việc, thôi việc.
In
Thứ hai, 17 Tháng 4 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Về việc thanh toán tiền trợ cấp mất việc, thôi việc.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.