Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Đối thoại với người lao động về việc thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc.
In Email
Thứ tư, 03 Tháng 5 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố thông tin Đối thoại với người lao động về việc thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.

 
Copyright © 2010 Sashoco