Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Công văn, thông báo của Cục thuế TP HCM về truy thu tiền thuê đất.
In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017

Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn công bố Công văn, thông báo của Cục thuế TP HCM về truy thu tiền thuê đất.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm:

 

1. Thông báo tiền thuế đất đợt 1 năm 2017

2. Công văn của cục thuế về việc cưỡng chế tiền thuê đất

3. Danh mục tài sản để cưỡng chế tài sản

 

 

 
Copyright © 2010 Sashoco