Tin tuyển dụng
THÔNG BÁO TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 7 2013

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo tiếp tục việc tuyển dụng Giám đốc công ty cổ phần Giày Sài gòn.


Thông báo tuyển dụng Giám Đốc | Tiêu chuẩn và thông báo


THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN In Email
Thứ năm, 27 Tháng 6 2013
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn trân trọng thông báo gia hạn tuyển dụng giám đốc công ty cổ phần giày sài gòn
          thông báo gia hạn tuyển | tiêu chuẩn và thông báo |mẫu lý lịch


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ÐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN In Email
Thứ hai, 03 Tháng 6 2013
Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần giày Sài Gòn  trân trọng thông báo tuyển dụng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Giày Sài Gòn.
  Thông báo tuyển dụng | Tiêu chuẩn tuyển dụng


Copyright © 2010 Sashoco